Ne nje treg ne zhvillim informacioni i qarte dhe koherent eshte thelbesor, organizata te sukseshme kane pranuar asistencen e ARZH Tirane per kerkimet e tyre dhe te dhenat per kerkesen e tregut. Ne mund te mbledhim, hartojme dhe te perpunojme te dhena ekzistuese per organizaten tuaj, ose te krijojme teknika te gjera kerkimi nese ju deshironi informacion specifik. Disa nga donatoret me te cilet kemi punuar jane: PHARE EU, GTZ, AREF,, SMEDA-USAID, SBCA USAID, UNDP, DANIDA, ETF, FAO, ARD, IFC, WB, etc si dhe institucionet qendrore e lokale METE ISB, ACER, IDRA, ATTDA ADF, MBU etj .