EEY EU Projekt 1

Agjencia Rajonale e Zhvillimit Tiranë, organizoi veprimtarinë për lançimit e Projektit me titull “Erasmus Për Sipërmarrësit e Rinj”, financuar nga Bashkimi Europian.
30 Qershor, 2018
Sistem i ri Parkimi Modern
25 Qershor, 2020

Projekti: Rrjeti Sipërmarrës i Iniciativave të Rritjes për Sipërmarrësit e Rinj, ENGI4NE- 2.
Viti: 2018-2019
Programi: EU – Erasmus per Sipermarresit e Rinj
Partneret:

 1. Confindustria Ancona (CA) ITALY
  Via Ing. Roberto Bianchi – Ancona 60131
  [email protected] – www.confindustria.an.it
 2. Oü Turundusproff – Marketingi Instituut Estonia (Mi) ESTONIA
  Peterburi tee 2f, Tallinn 11415
  [email protected] www.mi.ee
 3. Asociacion De Empresarios Textiles De La Region Valenciana (Ateval) SPAIN
  C/Dels Telers, Ontinyent – 46870
  [email protected] – www.atevalinforma.com/
 4. Istanbul Mineral and Metals (IKMIB) TURKEY
  Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Kat:2 AB Şubesi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
  Yenibosna/Bahçelievler Istanbul – 34197
  [email protected] – www.ikmib.org.tr/en
 5. Lithuanian Employers’ Confederation (LTDK) LITHUANIA
  Algirdo 31, Vilnius – 3219
  [email protected] – www.darbdaviai.org/lt
 6. Regional Development Agency of Tirana (RDA) ALBANIA
  Rruga Ismail Qemali, Pall 34/1, Ap 10 Tirana – 1001
  [email protected]
 7. Association REGINNOVA NE (REGINNOVA) ROMANIA
  Street Calea Chisinaului no.57 Iasi city 700179
  [email protected] – www.reginnova.org

ENGI4NE-2 synon të dyja: mbështetjen e sipërmarrësve të rinj (NP) me një biznes të qartë ide për të filluar ose rritur biznesin e tyre; përfshijnë sipërmarrës lokalë pritës (HE) për të eksploruar mundësi të reja të mundshme dhe të njiheni me realitete të ndryshme të biznesit falë pranise se një NE në kompaninë e tyre. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti konsiston në ofrimin, nga njëra anë, te SHP me ide të freskëta por pa përvojë sipërmarrëse një mentorim dhe stërvitje pasuruese në punë, ndërsa sjell aftësi të reja dhe ide inovative për sipërmarrësit me përvojë. Të gjithë partnerët e projektit megjithëse do të inkurajojnë krijimin e transnacional rrjetet e biznesit. Një minimum prej 126 shkëmbimesh do të bëhet midis të rinjve dhe përvojat e sipërmarrësve, përfshirë 75 sipërmarrës të rinj dhe 51 të vendosur sipërmarrësit për gjithsej në marrëdhënie të suksesshme. Konsorciumi është gjeografikisht heterogjen duke siguruar kështu një mbulim të mirë të destinacione tërheqëse për NP dhe praninë e Shqipërisë dhe Turqisë si jo-BE vendi do të kontribuojë në mënyrë aktive në arritjen e objektivave. Përfshirja e sipërmarrësve do të sigurohet nga aktivitete promovuese të vazhdueshme përmes: ngjarjeve të dedikuara, mbulimit të mediave, diteve informative , promovimit të programit në ngjarje të organizuar nga institucione të tjera por me rëndësi për projektin, takime një-për-një me të sipërmarrësit, publikimi i tregimeve të suksesit dhe një strategji e mediave sociale. Për më tepër, prania fizike e EYE Desks në ambientet e partnerëve me një të dedikuar burimet njerëzore të gatshme për t’iu përgjigjur pyetjeve në program përmes telefonit, postës elektronike, skype do lejojnë komunikim të shpejtë dhe ndërtimin e besimit midis palëve të interesuara lokale, duke lejuar IO të bëhen pikë referimi për një program të tillë në vend.

Objektivat:

Konteksti i projektit është shkëmbimi i kompetencave midis sipërmarrësve të rinj të moshës 18-40 vjeç (NE) me një ide të qartë biznesi për të filluar ose rritur biznesin e tyre dhe lokal sipërmarrës pritës (HE) që duan të eksplorojnë mundësi të reja të mundshme dhe të arrijnë tek të reja realitete të ndryshme biznesi.Puna e një organizate ndërmjetësuese (IO) është të bëjë shkëmbimi i mundshëm dhe i frytshëm, duke ndjekur objektivat specifikë të mëposhtëm:

Mentorimi:

   • Për të udhëhequr NP në objektivat e programit EYE dhe të shihni nëse ky është i duhuri për të të kryejnë projektin e tyre – në rast se ata janë duke kërkuar për një praktikë të ridrejtuar ato në relevante organizatat dhe programet e BE-së;

   • Të inkurajojë SHA të marrin pjesë në program dhe të kuptojnë vlerën e shtuar të tyre pjesëmarrja;

Trainimi:

Për të forcuar kapacitetet e NP dhe për t’i ndihmuar ata në zhvillimin e idesë së tyre të biznesit, ndihmoni SHA për të zgjeruar ose rinovuar biznesin e tyre, dhe për të promovuar mjedis pune multikulturor mes SHP dhe SH-ve.

Promocioni:

Për të rritur ndërgjegjësimin mbi programin midis palëve të interesuara lokale dhe të bëhet Ndihma e vërtetë Tavolina për programin EYE në nivel lokal.