CED USAID

MADA
21 Mars, 2018
IAP- ITALIAN ALBANIAN PROGRAM FOR SMES
21 Mars, 2018

Projekti: Organizimi i 6 workshop-eve me tryeza te rrumbullaketa ne qytetet e Tiranes, Elbasanit, Pogradecit, Kukesit, Vlores dhe Gjirokastres

Objektivat: Objektivi i CED është për të ndërmarrë shërbimet si më poshtë:

Mbështetje per të kapërcyer asimetritë e informacionit përreth financave te SME-ve dhe ndihme për të përmirësuar performancën konkurruese te SME-ve në Shqipëri, Rritje Shqipëria planifikon të caktojë dhe të zbatojë gjashtë tryeza të rrumbullakëta në qytete të ndryshme në të gjithë Shqipërinë.

Implementimi i projektit: Rrjeti ARZH ka organizuar gjashtë tryeza të rrumbullakëta me bizneset, Dhomen e Tregtisë, bankierët dhe përfaqësuesit e CED dhe diskutoi në një mënyrë shumë praktike problemet e SME-ve, një shumëllojshmëri të pengesave që pengojnë aksesin e tyre në shërbimet e nevojshme financiare. Këta zakonisht përfshijnë gjëra të tilla si kërkesat e kolateralit, të kostos të lartë të kredisë, informatat e kufizuara financiare dhe dobesite ne sistemet e kontabilitetit dhe finances për të menaxhuar në mënyrë efikase rrjedhen e parasë.

Partnerët: Rrjeti ARZH, PMU dhe Italian Cooperation