TACT

“COTONELLA” LTD, BRESHIA ITALY
21 Mars, 2018
SOROS ALBANIA
21 Mars, 2018

Projekti:Ndihme per gjenerim te ardhurash per përftuesit e TACT

ARZH ne bashkëpunim me Opportunity Albania mundësojnë ndihme per gjenerim te ardhurash per përftuesit e TACT.

Objektivat: Te përmirësoje situatën ekonomike te romeve te Elbasanit dhe Durresit, te reduktoje varësinë e tyre nga programet e bamirësisë, te beje te mundur nje nga mjetet qe mundësojnë arritjen e qëllimit te mbrojtjes se fëmijëve shqiptare nga trafikimi, rreziqet e trafikimit ose forma te tjera abuzimi.

Implementimi i projektit: U mbështetën / konsultuan rreth 25 njerëz romë mbi (i) performancën e biznesit të tyre (ii) përgatitjen e aplikacioneve të kredisë në Opportunity Albania dhe (iii) këshilla në drejtimin e bizneseve të tyre pas marrjes se kredive.

Partnerët: ARZH ne bashkëpunim me Opportunity Albania