MADA

InWent
21 Mars, 2018
TIRANA QARK
21 Mars, 2018

Projekti:Zhvillimi institucional i Zonave Malore

Objektivat: Qëllimi i punës ishte për të mbështetur krijimin e forumeve të Zhvillimit të Zonave Malore në qytetet e Tropojës, Pukës, Matit, Skraparit dhe Gjirokastres si dhe rritjen e kapaciteteve institucionale së forumeve ekzistuese ne zonat malore të qyteteve të Korçës, Përmetit, Librazhdit, Beratit, Dibres, Kukësit dhe Mirdites.

Implementimi i projektit: Të gjitha punimet e mësipërme jane realizuar duke punuar në ekip dhe në bashkëpunim të ngushtë me konsulentet e trajnimit të RDP dhe me personelin e MADA-s.

Partnerët: Tirana RDA, RDP, MADA