ISB

ISB
21 Mars, 2018
InWent
21 Mars, 2018

Projekti: Sanksionimi i barrierave qe veshtiresojne zhvillimin e industrise se turizmit, kepuceve dhe lekures, agrokultures ne Shqiperi

Objektivat: Mbledhja e perceptimeve rreth realitetit me te cilin përballen shqiptaret ne temat e mëposhtme: inkorporimi dhe regjistrimi, licencat qe bejne te mundur operimin e biznesit ne mënyre te ligjshme, përtëritjet dhe inspektimet, pajtimi i taksave dhe punës, kontrata me shtetin, procedurat e import-eksportit, kreditë formale dhe informale.

Partnerët: ISB, ARZH Tirane, ARZH Korce dhe ARZH Fier