2016-2017

26 Qershor, 2020

Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë

Projekti: Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë Viti: 2015-2020 Programi: Enterprise Europe Network (EEN) është një rrjet që ofron mundësi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) shqiptare që gjejnë partnerë strategjikë dhe zgjerohen në tregjet e reja dhe synon të ndihmojë NVM-të të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë biznes, transferimin e teknologjisë dhe për […]
26 Qershor, 2020

SARED

Projekti: SARED Viti: 2016-2017 Programi: Përmirësimi i qasjes në tregjet përmes territorit dhe promovimit të produktit objektivat: • Rritja e bashkëpunimit të aktorëve të zinxhirit të vlerave përmes krijimit të një atmosfere besimi dhe diskutimi të hapur • Të zhvillojë një mirëkuptim të ndërsjellë për nevojat për iniciativa për CD në të gjithë përfaqësuesit e […]
26 Qershor, 2020

Sistemet e Inovacionit në BE – Sektori i Jahteve

Viti: 2017-2018 Objektivi Specifik: Mbështet zhvillimin e një sistemi rajonal të inovacionit për Zonën Adriatiko-Jon Përmbledhja e projektit Countrydo vend i Adrion është i njohur për specializimin e tij në zinxhirin e furnizimit të jahteve (YSC), por ekziston një keqpërdorim në drejtim të lidhjes dhe strategjive të përbashkëta për zhvillimin e suksesshëm të sistemit të […]