2021-2022

25 Maj, 2023

WORLD VISION & GIZ PROJECT

Partneri Kryesor: AZHR Tirana  Partner: Balance Donator: GIZ – WV, DA Viti: 2021-2022 Sfondi i projektit: Konsorciumi i Agjencisë së Zhvillimit Rajonal të Tiranës dhe Balanca gjate drejtimit per projektin “Ngritja e kapaciteteve mbi kompetencat dhe aftësitë e biznesit për vetë-punësim.”Ndërtimi i kapaciteteve mbi kompetencat dhe aftësitë e biznesit (përfshirë marketingun (dixhital),zhvillimin e produktit dhe […]
25 Maj, 2023

WORLD VISION

Partneri kryesor: AZHR Tirana Partner: Bilanci Donator: GIZ – WV, DA Viti: 2021-2022 Sfondi i projektit: Konsorciumi i Agjencisë së Zhvillimit Rajonal të Tiranës dheBalanca e drejtuar projektin “Ngritja e kapaciteteve mbi kompetencat dhe aftësitë e biznesit për vetë-punësim.” Ngritja e kapaciteteve mbi kompetencat dhe aftësitë e biznesit (përfshirë marketingun (dixhital), zhvillimin e produktit dhe standardet) […]
26 Maj, 2023

GIZ SRD &CEFE INTERNATIONAL

  Sfondi i Projektit: Objekti Këshillues për Bizneset-Post Coronavirus (COVID-19) Zbutja e krizave në bujqësi, turizëm dhe të tjera (kryesisht prodhim dheme pakicë). Vlerësimi i nevojave të biznesit, përfshirë analizën e rrezikut, për deri në 60 NMVM; Turizmi& Veprimtaritë bujqësore. Rritja e përfshirjes së emigrantëve përmes mbështetjes së AFP-së. Objektivi: Ofrimi i trajnimit & Coaching […]