2023

25 Maj, 2023

OSFA & EU

Projekti: Gjithëpërfshirja  Edu Jobs Historiku i Projektit; Përmirësimi i përfshirjes së grave dhe burrave, djemve dhe vajzat nga komuniteti rom dhe egjiptian në Shqipëri nëpërmjet forcimit të bashkive kapacitetet për të krijuar dhe ofruar shërbime gjithëpërfshirëse për qytetarët në zonën e punësimi dhe arsimi gjithëpërfshirës. “Inclusive Edu Jobs” është një projekt i financuar nga Bashkimi […]
31 Maj, 2023

EU & MUNICIPALITY OF VAU DEJES & CCP

Projekti: “ Vau Dejes si Destinacioni Turistik ”. Objektivi i caktimit Nr 1: Kryerja e një analize të nevojave për trajnime për programet e ndërtimit të kapaciteteve në fushën e sipërmarrjes, shërbimeve të mikpritjes, marketingut dhe zanateve të udhëzuesve turistikë. Qëllimi: Qëllimi i kësaj detyre është të sigurojë një analizë të hollësishme të kapaciteteve në […]