2019

19 Nëntor, 2020

RISI Albania

Projekti: Zbatimi i modelit Albergo Diffuso në Shqipëri: Faza e vlerësimit – Konsulencë për hartimin e planit të biznesit për fshatin e zgjedhur Dhoksat-Gjirokaster Viti: Dhjetor 2019 – Mars 2020 Objektivi: Zhvillimi i një plani biznesi për një fshat të zgjedhur, që do të pilotohet si modeli i parë i Alberghi Diffusi në Shqipëri. Rezultatet […]
19 Nëntor, 2020

WORLD VISION & GIZ

Partneri kryesor: RDA Partneri: Balance Donator: GIZ – WV, DA & SHKEJ Viti: 2019-2020 Projekti: Konsorciumi i Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Tiranë dhe Balance drejtojnë projektin “Ndërtimi i kapaciteteve në aftësitë dhe aftësitë e biznesit për vetë-punësim”. Zbatimi: Ekipi i ekspertëve ofron një gamë të plotë të shërbimeve të trajnimit profesional (bazuar në metodologjinë CEFE), […]
19 Nëntor, 2020

RISI Albania

Projekti: Shërbime të zhvillimit të biznesit për sipërmarrësit ruralë Objektiv: Ndihmë që bizneset e agrobiznesit të rrisin shkallën e tyre të përthithjes së skemave kombëtare të granteve IPARD dhe aksesin në financa si hapi i parë drejt investimeve dhe krijimit të vendeve të punës përmes shërbimeve të ARZH Tirana. Model pilot i qëndrueshëm për ARZH […]