1994-1998

21 Mars, 2018

EU – PHARE

Projekti: Program suporti per sipermarrjet e vogla dhe te mesme ne Shqiperi Implementimi i projektit: Nen financimin dhe supervizimin e drejtperdrejte nga BE, ARZH-te kishin misionin per te punuar me qeverine lokale, organizatat dhe shoqatat e biznesit, si dhe bankat per te promovuar nje zhvillim ekonomik te zonave lokale; dizenjimin dhe implementimin e kurseve te trajnimit per […]