2018

25 Qershor, 2020

EEY EU Projekt 1

Projekti: Rrjeti Sipërmarrës i Iniciativave të Rritjes për Sipërmarrësit e Rinj, ENGI4NE- 2. Viti: 2018-2019 Programi: EU – Erasmus per Sipermarresit e Rinj Partneret: Confindustria Ancona (CA) ITALY Via Ing. Roberto Bianchi – Ancona 60131 [email protected] – www.confindustria.an.it Oü Turundusproff – Marketingi Instituut Estonia (Mi) ESTONIA Peterburi tee 2f, Tallinn 11415 [email protected] www.mi.ee Asociacion De Empresarios Textiles De […]
20 Nëntor, 2020

EU

Projekti: Mbështetje për kapacitetet e Organizatave të Shoqërisë Civile Partneri kryesor: CCP Partner: RDA Donatori: BE Viti: 2018-2019  Objektivi specifik: Inkurajimi dhe mbështetja e Organizatave të Shoqërisë Civile-OSHC duke konsideruar zhvillimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe kooperativave për të siguruar stabilitetin financiar të veprimtarive të tyre, si model i ri biznesi për zhvillimin e biznesit të […]