Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë

EEY EU-AL
25 Qershor, 2020
SARED
26 Qershor, 2020
Projekti: Rrjeti i Ndërmarrjeve në Evropë
Viti: 2015-2020
Programi: Enterprise Europe Network (EEN) është një rrjet që ofron mundësi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) shqiptare që gjejnë partnerë strategjikë dhe zgjerohen në tregjet e reja dhe synon të ndihmojë NVM-të të shfrytëzojnë mundësitë për të bërë biznes, transferimin e teknologjisë dhe për të rritur konkurrencën dhe inovative në tregun evropian dhe më gjerë
Objektivat e AZHR-së në emër të Konsorciumit të Shqipërisë
  1. Do të kontribuojë në mbulimin gjeografik të territorit të Shqipërisë përmes rrjetit të AZHR-ve në Fier, Vlorë, Durrës, Tiranë dhe Korçë etj;
  2. Ai do të përqendrohet në sektorët kryesorë si agro-industria, bujqësia, ndërtimi, turizmi, energjia, tekstili dhe këpucët, TIK etj.
  3. të përgatisë profile të kompanive shqiptare për shkëmbimin e teknologjisë së rrjetit të informacionit EEN
  4. do të kontribuojë në zbatimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit midis kompanive në Shqipëri dhe BE
  5. Do të sigurojë shërbime këshilluese për NVM-të, për të forcuar kapacitetin dhe qasjen në financa;