PLGP USAID

BAS
21 Mars, 2018
OSCE & Embassy of Canada
21 Mars, 2018
Projekti:"Planet e Veprimit për 15 Komuna dhe Bashki Partnere te PLGP" Objektivi: Pergatitja e një vlerësimi individual në lidhje me nevojat per trajnim nga secili qytete partner në lidhje me zbatimin e strategjive zhvillimore lokale. Në këtë aspekt, plani i PLGP do të jetë për të ndërtuar mbi dokumentet ekzistuese të planifikimit duke ndihmuar qytetet partnere për të përmirësuar këto dokumente aty ku eshte e nevojshme. Implementimi i projektit: Rrjeti ARZH organizuar 15 seminare, nga të cilat 6 prej tyre janë kryer nga ARZH Tirane me bashkite e Tiranës, Durrësit, Vores, Kamzës si dhe komunat e Kasharit dhe Paskuqanit.

Projekti:“Planet e Veprimit për 15 Komuna dhe Bashki Partnere te PLGP”

Objektivi: Pergatitja e një vlerësimi individual në lidhje me nevojat per trajnim nga secili qytete partner në lidhje me zbatimin e strategjive zhvillimore lokale. Në këtë aspekt, plani i PLGP do të jetë për të ndërtuar mbi dokumentet ekzistuese të planifikimit duke ndihmuar qytetet partnere për të përmirësuar këto dokumente aty ku eshte e nevojshme.

Implementimi i projektit: Rrjeti ARZH organizuar 15 seminare, nga të cilat 6 prej tyre janë kryer nga ARZH Tirane me bashkite e Tiranës, Durrësit, Vores, Kamzës si dhe komunat e Kasharit dhe Paskuqanit.